การจัดตั้งศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  ได้ร่วมประกอบพิธีขึ้นศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2555

 

อัพเดทเมื่อ : 15-11-2012 00:00:00


 

สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
378 หมู่ที่ 7 ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทร 0-4439-7162 โทรสาร 0-4439-7162
www.khamtalayso.go.th E-mail: Khamtalayso@khamtalayso.go.th
© Copyright 2011 khamtalayso.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology